NGÔ THANH PHƯƠNG

 Ngo Thanh Phuong: Choreography Award from Korea International Modern Dance Competition 2012

 

Ngô Thanh Phương

Phuong works with Arabesque as a choreographer and is also the founder of the Open

Stage Project. She also teaches dance at the the Hochiminh City Dance School. She

graduated in 1999 from the Hochiminh City Dance School in Vietnam and 2008 from the

Folkwang Hochschule (Folkwang Academy) in Essen, Germany.

Phuong has worked with many leading choreographers. She has many choreographies for

the Hochiminh City Ballet, Symphony Orchestra and Opera and also participated in the

creation of experimental choreographies in the context of the Open Stage Project.

In 2012 Phuong received the Best Choreography Award at the International Modern

Dance competition in Korea and in at the same year she received a grant for her

experimental choreography Erasable from the Danish Cultural Development and

Exchange Fund (CDEF). And in 2013 she got the grant for residency 2014 from

Cleveland Foundation in Ohio, USA.

Ngô Thanh Phương là biên đạo của Công ty Múa Arabesque, là người sáng lập ra Sân

Khấu Mở, và hiện đang dạy tại Trường Múa Thành Phố Hồ Chí Minh cũng là nơi cô đã

tốt nghiệp năm 1999. Năm 2008, cô tốt nghiệp tại trường nghệ thuật Folkwang.

Phương đã từng làm việc với các biên đạo nổi tiếng, và đã từng có những thử nghiêm

múa mới tại Sân Khấu mở.

Năm 2012, Phương nhận được giải thưởng biên đạo xuất sắc nhất tại cuộc thi múa đương

đại quốc tế tại Hàn Quốc. Trong cùng năm đó, cô nhận được giải thưởng từ Quỹ hỗ trợ và

phát triển Văn Hoá của Đan Mạch tại Việt Nam cho thử nghiệm múa mới Erasable.

Năm 2013, cô nhận được giải thưởng của Quỹ hỗ trợ Cleveland sang cư trú sáng tác tại

Ohio , Mỹ năm 2014.

Leave a Comment